Kategorier
Sparing

Billig strøm

Hvor kommer strømmen i fra?

Strømmen kommer fra alle deler av landet. Lurer du på hvor din strøm kommer i fra? Det er et spørsmål som det ikke går an å svare konkret på. Strøm blir produsert over hele landet, fra nord til sør. Det blir produsert mest strøm i Nordland med 20% av produksjonen i Norge. Deretter kommer Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Disse 4 fylkene kan man godt si er de store kraft produserende fylkene i Norge og strøm motorer i landet.

Alle disse produsentene rundt omkring i Norge produserer strøm som deretter sendes inn i det nasjonale strømnettet. Dette nettet kontrolleres og eies av Statnett. Statnett er det som passer på at nettet vi alle er en del av fungerer og sender strøm dit det skal. Statnett sørger for at det er balanse i nettet og har monopol i Norge på nettdrift. Alle som produserer og alle som selger strøm i Norge må melde inn på millimeteren hvor mye som produseres og selger over hele Norge slik at Statnett kan passe på at det blir sendt riktig til de forskjellige stedene i Norge.

Statnett har satt opp et automatisk kontroll system som passer på at strøm går dit den skal og overvåker dette nettet. Statnett er uavhengig av produsentene og leverandørene.

Du som kjøper strøm trenger ikke å tenke på hvordan det går med Statnett eller hvem som produserer strøm nå og da. Du vet at all strøm som produseres i Norge går til et marked. Her sendes strømmen ut til de forskjellige som kjøper den. Strømleverandørene selger strøm til alle som vil ha og følger markedsprisene. De legger på en liten margin før de selger strømmen til deg. For at du skal velge billigst mulig strøm må du finne den leverandøren som har minst margin og selger billig strøm.